Pædagogisk profil og målsætning for Avedøre Skole 
 
Avedøre Skoles undervisning, og øvrige virksomhed, skal tage udgangspunkt i såvel fællesskabet som det enkelte barn.
Skolens virksomhed skal give kundskaber samt udvikle kompetencer og kreativitet.
 
Klar struktur og god anderledeshed skal være rammen om elevernes læreprocesser.
 
Avedøre Skole ønsker at være tydelig med hensyn til tilbud og forventninger, for herved at frigøre ressourcer hos eleverne til fordybelse og selvstændighed.
Avedøre Skole ønsker at være en skole, som siger, hvad den mener, og mener, hvad den siger i en skolehverdag præget af gensidig respekt.
 
Vedtaget af skolebestyrelsen 16. december 2004
 
 
 
 
Den gode anderledeshed

I mange år har uddannelsesinstitutioner bestræbt sig på at nærme sig eleverne via hverdagseksempler og en efterligning af det praktiske virkelige liv. Samtidig frigjorde man sig fra autoriteter og indførte friere omgangsformer. Der har været meget godt i dette, men når man gør regnskabet op for 30 – 40 års skoleudvikling, kan man se, at det har haft nogle utilsigtede konsekvenser.

Forskellen på skolens læringsrum og det private hverdagsliv er blevet utydelig. Nogle elever forventer derfor, at undervisningen handler om dem, at alt skal være noget, der appellerer til deres interesser, følelser og lyst, og at det umiddelbart kan anvendes i deres hverdagsliv. Men skolen bør efter vor opfattelse være et anderledes rum, bevidst afskærmet fra hverdagslivet udenfor. Vort mål er at gøre eleverne bevidste om at de går i skole; så på visse punkter er vi som professionelle nødt til at være mere solidariske med deres fremtid end med deres nutid.

Vore elevers skolegang finder sted på den moderne tids vilkår. Det betyder at de, i et samfund i forandring, skal danne deres identitet uden særlig støtte i faste holdepunkter i en ydre social struktur. Vor påstand er derfor, at mange af dagens unge er ’undersstrukturerede’, og i virkeligheden længes efter en fast og klar struktur, gennemskuelige krav og lærere, som på den ene side tør udfordre og sætte grænser, og på den anden side er klare til at yde den nødvendige nærhed og anerkendelse, der opmuntrer til fornyet indsats. Skolegangen vil i perioder være frustrerende, men også tilsvarende givende. Udbytte kræver indsats. Men frustrationsrobustheden, den realistiske bedømmelse af eget aktuelle standpunkt, vil gradvis øges i det daglige samspil med voksne, der stiller sig til rådighed med individuel, faglig vejledning.

Alt dette kalder på en tydelighed fra skolens side - den gode anderledeshed - som vil få vore elever til at vokse med opgaverne. Den gode anderledeshed må i øvrigt også kunne ses i indretning og udsmykning, så skolen får sin egen stil og ikke fremtræder rodet og nedslidt.